Jakość

Nadrzędnym celem Laboratorium GenMed jest utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych badań. W związku z tym Laboratorium GenMed corocznie od 2008 roku uczestniczy w badaniach biegłości GEDNAP (German DNA Profiling) organizowanych przez Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Uzyskane certyfikaty są potwierdzeniem rzetelności i poprawności wykonywanych badań. Ponadto Laboratorium GenMed wychodząc naprzeciw coraz wyższym wymaganiom stawianym laboratoriom kryminalistycznym wdrożyło system zarządzania jakością i jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO 17025:2005. Zadaniem akredytacji jest stosowanie się do międzynarodowych wytycznych, które mają na celu utrzymywanie jakości wykonywanych badań na najwyższym poziomie. Dodatkowo personel uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, które służą podnoszeniu kompetencji oraz zdobywaniu nowej specjalistycznej wiedzy.

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 1550

Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201550,podmiot.html

W maju 2015 roku Laboratorium GenMed otrzymało certyfikat GEDNAP 48 i 49.

Certyfikaty GEDNAP od 2008 roku do 2013 roku.

Dokładamy wszelkich starań w doskonalenie stosowanych metod i szkolenie wyspecjalizowanych genetyków. W Laboratorium GenMed pracują biegli sądowi z zakresu genetyki człowieka mgr Wojciech Łuczak oraz mgr Jakub Śnieć. Wykonują oni badania DNA na zlecenie sądów i organów ścigania.