Test w sprawach spadkowych

Badanie DNA może być przydatne w przypadku, gdy po otwarciu spadku pojawiają się nieznani wcześniej spadkobiercy. Podobnie w przypadku osób, które chcą udowodnić, że są spokrewnione ze spadkodawcą.

Nasi genetycy doradzą Państwu, czy możliwe jest wykonanie badania. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 61 853 32 38

Oferujemy wykonanie testu DNA:

Na ojcostwo

Badanie polega na porównaniu DNA domniemanego ojca oraz dziecka. DNA do badań od potencjalnego spadkobiercy pobierany jest w postaci wymazu z jamy ustnej. Natomiast DNA spadkodawcy może zostać określone na podstawie dowolnego przedmiotu należącego do osoby zmarłej, np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, włosów z cebulkami itp. W wyjątkowych przypadkach można pobrać materiał biologiczny od osoby zmarłej.

Zamów

Na pokrewieństwo

Badanie polega na porównaniu DNA dwóch potencjalnie spokrewnionych osób w relacji np. brat – siostra, dziadek – wnuczka, kuzyn – kuzynka, ciotka – bratanica itp. Badanie umożliwia określenie statystycznego prawdopodobieństwa pokrewieństwa między badanymi osobami.

Zamów

Na pokrewieństwo w linii męskiej

Badanie polega na porównaniu DNA dwóch potencjalnie spokrewnionych osób w relacji np. dziadek – wnuk, stryj – bratanek itp. Badanie opiera się na analizie chromosomu Y, który jest niezmienny dla całej linii męskiej dziadek – ojciec – wnuk itd.

Zamów

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do rozmowy z naszymi genetykami pod numerem telefonu: 61 853 32 38