Test na obecność śliny

Ślady śliny

Oferujemy ustalenie czy na dostarczonym materiale lub przedmiocie, np. szklance, łyżeczce, niedopałku papierosa znajduje się ślina ludzka.

Jak zabezpieczyć materiał

Aby zapobiec degradacji materiału biologicznego zaleca się nadesłanie go do laboratorium w papierowej kopercie lub wcześniejsze dokładne osuszenie i wysłanie w plastikowym woreczku. Każdą kopertę lub woreczek należy opisać odpowiednio, zgodnie z opisem podanym na formularzu pobrania. Zalecane jest używanie jednorazowych rękawiczek, aby nie zanieczyścić przedmiotu własnym DNA.

Dodatkowe badania

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu oferujemy:

-określenie profilu genetycznego osoby oraz płci osoby, do której należy ślina
-porównanie otrzymanego profilu genetycznego z materiałem nadesłanym od dowolnej osoby w postaci wymazu z jamy ustnej lub śladu biologicznego (np. szczoteczki do zębów, paznokci, szklanki)
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do rozmowy z naszymi genetykami pod numerem telefonu: 61 853 32 38