Test na ojcostwo dla celów sądowych

Ustalenie ojcostwa

Wyniki badania DNA wykonanego w naszym Laboratorium mogą stanowić dowód w sprawach sądowych o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, w sprawach rozwodowych, o zasądzenie alimentów itp. W przypadku badania dla celów sądowych, pobranie materiału biologicznego do badań organizowane jest przez Laboratorium i wykonywane przez upoważnione i przeszkolone osoby. W trakcie toczącego się postępowania sądowego, wykonujemy badanie DNA na zlecenie sądu

Od kogo pobierany jest materiał genetyczny

Ustalanie ojcostwa dla celów sądowych wymaga pobrania materiału genetycznego od trzech osób: domniemanego ojca, matki oraz dziecka. Pobranie organizowane jest najczęściej w jednej z naszych placówek partnerskich. Upoważniona osoba sporządza protokół pobrania materiału do badań.

Jakie dokumenty należy zabrać na pobranie

Tożsamość osób pełnoletnich weryfikowana jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku dziecka dokument tożsamości stanowi akt urodzenia.

Pobranie materiału: cała procedura pobrania materiału do badań składa się z trzech kroków i trwa ok. 15 minut

null

1. Wypełnienie protokołu badań DNA na ustalenie ojcostwa

Upoważniona osoba sprawdza tożsamość osób biorących udział w badaniu na podstawie dokumentów tożsamości. Strony postępowania sądowego podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia badania DNA. Wypełniany jest formularz zamówienia, w którym osoba zlecająca badanie wybiera sposoby przekazania informacji o wyniku badania.

null

2. Pobranie materiału genetycznego od badanych osób

Próbkę DNA pobiera się dwukrotnie od badanych osób. Pobranie wymazu polega na potarciu wewnętrznej strony policzka przy pomocy wymazówki – patyczka z bawełnianą końcówką. Wymazówki z pobranym w ten sposób materiałem genetycznym umieszczane są przez osobę wykonującą badanie w kopercie osuszającej. Koperta zabezpieczona zostaje specjalną naklejką, która ulega zniszczeniu przy próbie niepowołanego otwarcia.

null

3. Odesłanie próbek do Laboratorium GenMed

Odpowiednio zabezpieczona koperta z próbkami DNA oraz formularz pobrania i zamówienia przekazywane są za pośrednictwem poczty kurierskiej do Laboratorium GenMed, gdzie przeprowadzana jest analiza DNA. Proszę pamiętać o zaznaczeniu w formularzu zamówienia wybranych opcji sposobu przekazania wyników badania. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do rozmowy z naszymi genetykami pod numerem telefonu: 61 853 32 38.