Sprawdzanie tożsamości zmarłych

Wykonujemy badania celem ustalenia tożsamości osób zmarłych.

Badanie polega na porównaniu profili genetycznych osoby zmarłej i domniemanych krewnych.
Do analizy wykorzystuje się materiał biologiczny pobrany od osoby zmarłej. Natomiast od domniemanych krewnych, którymi mogą być dzieci, rodzeństwo lub rodzice osoby zmarłej, materiałem do badań jest wymaz z jamy ustnej.

Badanie jest przydatne w przypadku:
– wątpliwości odnośnie tożsamości pochowanej osoby
– w celu określenia pokrewieństwa

Na każdym etapie badań służymy Państwu pomocą. Współpracujemy z lekarzami specjalistami zajmującymi się pobraniem materiału do badań.

Ustalenie tożsamości osoby zmarłej

można dokonać również na podstawie przedmiotów do niej należących. Materiał genetyczny do badań możliwy jest do uzyskania ze:

– szczoteczki do zębów
– maszynki do golenia
– gumy do żucia
– niedopałka papierosa
– chusteczki higienicznej
– paznokci
– ubrań ze śladami potu
– pasków glukometrycznych
– lub innych przedmiotów osobistego użytku

Materiał biologiczny do badań

Każda komórka ciała człowieka, oprócz komórek płciowych, zawiera identyczny, charakterystyczny tylko dla danej osoby zestaw genów. Dzięki izolacji DNA, multipleksowej reakcji PCR oraz elektroforezie kapilarnej uzyskujemy profil genetyczny. Rodzaj i jakość materiału pobieranego od zmarłej osoby uzależniony jest od wielu czynników. Przede wszystkim duże znaczenie ma czas i warunki środowiskowe pochówku. Materiał genetyczny najszybciej ulega degradacji w miejscach o wysokiej wilgotności oraz umiarkowanej temperaturze. Jest on również narażony na zanieczyszczenie.

Do badań genetycznych wykorzystuje się w zależności od stanu zwłok, próbki z różnych części ciała. Materiałem biologicznym mogą być tkanki z głębokich warstw mięśni, fragmenty kości udowych, piszczeli lub ramieniowych oraz zęby.

Każdy etap takiego badania przebiega ze szczególną starannością oraz zachowaniem zasad etyki.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają nasi genetycy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
pod nr tel. 61 853 32 38
lub e-mail: info@genmed.pl